Przedmiot Działalności

Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych określa ściśle
Ustawa z 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31 poz. 359).

Sprawdź szczegóły: