Księgowość

  • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych
  • Opracowanie i aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości
  • Obsługa wynagrodzeń,
  • Administracja dokumentacji kadrowej
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom informatycznym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Klient ma możliwość bieżącego dostępu oraz monitorowania stanu należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz wszelkich innych danych niezbędnych do zarządzania Firmą przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie jakby księgowość była prowadzona na miejscu w firmie.