Doradztwo

 • ekspertyzy i opinie ekonomiczne oraz finansowe,
 • konsultacje z zakresu podatków,
 • konsultacje z zakresu organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • działalność szkoleniowa z zakresu rachunkowości i finansów.
Naszą pomoc i współpracę oferujemy także w przypadku:
 • sporządzania planów przedsięwzięć (biznes planów),
 • przygotowania informacji finansowych dla sporządzenia wniosków kredytowych,
 • zmian w organizacji rachunkowości,
 • opracowania projektów "Przyjętych zasad (polityki) rachunkowości",
 • funkcjonowania kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów, sporządzania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
 • organizacji audytu wewnętrznego,
 • zakładania podmiotów gospodarczych, także z kapitałem zagranicznym oraz przedstawicielstw i oddziałów podmiotów zagranicznych,
 • konieczności określenia organizacji i działań niezbędnych w przeprowadzanej procedurze przekształcenia, podziału i łączenia się podmiotów gospodarczych,
 • elektronicznego przesyłu informacji dla celów rachunkowych oraz rozliczeń ZUS.