Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o.
Address:
ul. Lubostroń 3/2
30-383 Kraków

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: (12) 443 15 14 wew. 201-210
Fax: (12) 443 12 54

Information: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000172683 I NIP 549-19-68-600 I Kapitał zakładowy: 116.000 PLN