Usługi potwierdzające i atestacyjne

  opiniowanie ceny udziałów w spółce z o. o.,
 • wycena akcji w spółce akcyjnej,
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o. o.,
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku:
  • z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza,
  • ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego,
 • badanie sprawozdań finansowych spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
 • badanie planów:
  • połączenia spółek,
  • podziału spółki,
  • przekształcenia spółki.