About the Office

Welcome on KBSF website.

We are sorry but english version of the site is still under construction.
Please visit us in a short time for possible update.

You will be redirected now to polish version of the site.


Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o. jest wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1819 z datą 8 września 1998 roku.

Zarząd Spółki stanowią:

  • mgr Bernarda Wanat - Prezes Zarządu - biegły rewident, wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 8016/3260, działająca w zawodzie od 1992 roku, tj. od początku tworzenia się w Polsce tej nowej specjalizacji i prawnego uregulowania statusu osób uprawnionych do rewizji sprawozdań finansowych w warunkach gospodarki rynkowej. Jako biegły rewident pracowała w renomowanym polskim podmiocie, wykonując odpowiedzialne i cieszące się zaufaniem klientów prace w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym, wielkości i formie organizacyjnej;
  • dr inż. Zbigniew Mazur - Wiceprezes Zarządu - nauczyciel akademicki, m.in. z zakresu bankowości i za- rządzania finansami, którego wiedza poparta doświadczeniem zdobytym w trakcie pełnienia odpowiedzialnych funkcji w znanych instytucjach finansowych i niefinansowych: Banku BPH S. A. i PBG Leasing Sp. z o.o., ABB Zamech - międzynarodowej Firmie działającej w sektorze energetycznym, Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Sp. z o.o. w Katowicach oraz działalności konsultingowej, są dodatkowymi wartościami wnoszonymi do działalności Kancelarii.

Udziałowcami w Spółce są osoby fizyczne, których status zawodowy jest zbieżny z merytorycznym zakresem działalności Kancelarii. Ten fakt stanowi niewątpliwy atut Kancelarii i jest rękojmią realizacji zadań zgodnie z zasa- dami wynikającymi z przyjętej Misji.