O Kancelarii

Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o. o. działa na rynku usług audytorskich i księgowych od 1998 roku, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1819.

Udziałowcami w Spółce są osoby fizyczne, których status zawodowy jest zbieżny z merytorycznym zakresem działalności Kancelarii. Ten fakt stanowi niewątpliwy atut Firmy i jest rękojmią realizacji zadań zgodnie z zasadami wynikającymi z przyjętej Misji.

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu finansów i księgowości.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.